POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO - informacje ogólne


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Roman Kula

KOMUNIKAT  INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

 sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:
• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta i obsługa petentów w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Roman Kula

 

 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie

jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej ustawy , która brzmi:
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 11, I p. Tel./fax (62) 78 31 994

Godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie
w godz. 730 - 1530 we wszystkie dni tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych, sobót i niedziel.

Biuletyn Informacji Publicznej

 Niniejszy biuletyn został stworzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i jest prowadzony zgodnie z minimalnymi wymaganiami  teleinformatycznymi Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r.w sprawie krajowych Ram  Interoperacyjności.
Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Inspektoratu, proszone są o wypełnienie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz przesłanie go pocztą na adres jednostki bądź na adres e-mail.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest obowiązujący i znajduję sie w zakładce druki do pobrania.

Zdjęcie [puste] _001_196671
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski
email: pinb56@o2.pl tel.:627831994
, w dniu:  24‑03‑2010 11:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Dymała
email: informatyk@powiat-wieruszowski.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2020 13:43:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive