POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO - informacje ogólne


 

 

W dniu 9 maja 2023 r. (wtorek)  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie bedzie nieczynny.

Za utrudnienia  przepraszamy.

 

Ważna informacja  od dnia 28.04.2023r. w procedurze  odbiorowej  wymagana  jest kopia świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej - w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);

 

 

 

Nastąpiła zmiana lokalizacji Inspektoratu

od 01.12.2021r. jesteśmy  pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów

(budynek byłych warsztatów szkolnych,  wejście od szczytu budynku  ul. Ludwika Waryńskiego)

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Roman Kula

 

 

 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie

jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej ustawy , która brzmi:
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 11, I p. Tel./fax (62) 78 31 994

Godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie
w poniedziałki w godz. 8-16,  w godz. 730 - 1530 we wszystkie pozostałe  dni tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych, sobót i niedziel.

Biuletyn Informacji Publicznej

 Niniejszy biuletyn został stworzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i jest prowadzony zgodnie z minimalnymi wymaganiami  teleinformatycznymi Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r.w sprawie krajowych Ram  Interoperacyjności.
Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Inspektoratu, proszone są o wypełnienie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz przesłanie go pocztą na adres jednostki bądź na adres e-mail.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest obowiązujący i znajduję sie w zakładce druki do pobrania.

Zdjęcie [puste] _001_196671
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski
email: pinb56@o2.pl tel.:627831994
, w dniu:  24‑03‑2010 11:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Dymała
email: informatyk@powiat-wieruszowski.pl
, w dniu:  24‑03‑2010 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 14:44:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie