Praca w PINB


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent   

Do spraw:  prawno- administracyjny  w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Umowa : na czas określony- w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu :     1/1

Status:  Nabór w toku.

Miejsce pracy : 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego  14,                                                                                                         

Ważne do :  26  październik 2023                                                                                                                   

 

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ  ( ZAKRES WYKONYWANYCH  ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY)

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego
 • Przygotowywanie i opracowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism,
 • prowadzenie korespondencji  PINB,
 • Wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 • obsługa sekretariatu, obsługa interesantów PINB,
 • prowadzenie rejestrów i spisów, ewidencji obiektów,
 • archiwizacja dokumentów PINB,
 • inne zadania  zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ  (WYMAGANIA NIEZBĘDNE) :

 • wykształcenie wyższe budowlane,
 • staż pracy co najmniej rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  

               skarbowe

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • znajomość przepisów prawa administracyjnego i budowlanego,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 •  korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  wysoka kultura osobista, pracowitość , sumienność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, lojalność,  samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

 

 

CO OFERUJEMY:

 • miejsce parkingowe na terenie Urzędu,
 • dostosowanie planów urlopowych pracowników posiadających dzieci  w wieku szkolnym                            

                i  przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

 • możliwość  wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,

 

DOSTĘPNOŚĆ:

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu     na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,  wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek  inną cechę chronioną, jako osoba niepełnosprawna możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej                              i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był mniejszy niż  6%.

 

WARUNKI  PRACY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego       

               członka korpusu służby cywilnej,

 • wymiar etatu 1/1
 • ośmiogodzinny czas pracy  godziny:  7.30-15.30
 • praca w siedzibie inspektoratu,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli   budów i obiektów budowlanych ( praca na wysokości),
 • częsty kontakt z petentami inspektoratu,
 • prowadzenie pojazdu służbowego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu , powiadomimy Cię o tym mailowo, lub  

              telefonicznie jeśli nie podałeś adresu email. Tak samo zrobimy, jeśli nie uda przejść się do  

             dalszego  etapu,

 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,

              oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni , zniszczymy po trzech miesiącach od

             zakończenia  naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Urzędzie                                                     

            ( ale nie odeślemy ich)

 • Nie rozpatrzymy oferty , którą otrzymamy po terminie . Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 

 

 

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ  (DOKUMENTY NIEZBĘDNE):

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania  w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  

               doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne  

               przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Dołącz jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopia prawa jazdy.
 • Kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność

- w przypadku kandydatów/kandydatekzamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kandydatek.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE  METODY  TECHNIKI

 • Analiza porównawcza zgłoszonych ofert.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

  Pracę możesz rozpocząć  od  02.11.2023

 

Aplikuj do 26 października  2023r.

 W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:                                                                               Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie,

98-400 Wieruszów,   ul. L. Waryńskiego 14    

z adnotacją na kopercie:   „ kandydat na stanowisko pracy- Referent w PINB w Wieruszowie”.

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:  627831994  lub mailowo na adres: pinb56@o2.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.10.2023 r.
 • Decyduje data : wpływu do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski , w dniu:  24‑03‑2010 11:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Dymała
email: informatyk@powiat-wieruszowski.pl
, w dniu:  24‑03‑2010 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2023 07:39:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie