Rozpoczęcie robót budowlanych


Złożenie wniosku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę inwestor obowiązany jest złożyć zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych , co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Do zawiadomienia należy dołączyć na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową.

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

3) kserokopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

4) do oświadczeń należy załączyć kserokopię uprawnień budowlanych i kserokopię zaświadczenia wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zarówno kierownika budowy, jak i inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia.

UWAGA! Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić tutejszy urząd o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w razie jego ustanowienia.

Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski
email: pinb56@o2.pl tel.:627831994
, w dniu:  23‑04‑2010 11:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Ksiązek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2016 13:05:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive